USA / United States of America
USA / United States of America
UK / United Kingdom
Canada / Canada
Germany / Deutschland
France / France
Australia / Australia
Austria / Österreich
Belgium / België
Ireland / Ireland
Italy / Italia
Japan / Nippon
Netherlands / Nederland
Spain / España
Switzerland / Schweiz
US:eBayMotors
$2,300.00
Used Item
Sorgel 300KVA Transformer 480V-208V/120V 3 Phase Delta Wye 460V 440V 220V ND982
$3,000.00
Used Item
2011 Pdi Wavestar 300KVA Pdu / Transformer 480V X 208Y/120
$1,975.00
Used Item
Siemens 300KVA 480-208Y/120V 3PH Dry Type Transformer K-4 3F3Y300K4C
$1,999.99
Used Item
Sola Hevi-duty T81H300S 300KVA General Purpose Transformer 480HV 480Y/277LV 361A
$3,000.00
Used Item
General Electric 300 Kva Dry-type Transformer
$2,500.00
Used Item
Square D 300 Kva 480 X 120/208 Volt 3 Phase Transformer - T863
$2,500.00
Used Item
Square D 300 Kva 3 480X208/120V Transformer- T1409
$2,400.00
Used Item
Ge 300 Kva 3 Phase 480 X 120/208 Volt Transformer - T868
$2,150.00
Used Item
300KVA Square D Transformer
$2,500.00
Used Item
Ge 300 Kva Transformer 480 X 120/280 Volt - T129
$1,975.00
Used Item
Siemens 300 Kva 3P 480V 208Y/120V Nema 3R Transformer 3F3Y300BC
$1,700.00
Used Item
Square D Transformer 300T3H 300KVA Pri 480V Sec 208Y/120V 60HZ 3PH
$2,125.00
Used Item
Ge General Electric 300 Kva Indoor Transformer 9T23B3888
$2,500.00
Used Item
Sorgel 300 Kva Dry-type Transformer X28770-1
$1,600.00
Used Item
Fpe Transformer 300KVA H.v. 480 L.v. 208Y/120V 3PH 60HZ
$3,000.00
Used Item
Ge 300 Kva 3 480X120/208 Volt K Factor Transformer- T1534
$3,000.00
Used Item
Square D 300 Kva 3 480X120/208 Volt Transformer- T881
$2,000.00
Sorgel 300 Kva 4160 Transformer
$1,900.00
Used Item
Westinghouse 300KVA Transformer 480/277V 3 Phase 3048
$3,750.00
Used Item
Texas Transformer 300KVA 575-240V 3PH Dry Type Transformer E-ok
$1,999.00
Used Item
Power 300KVA 3 Phase 480V-208V/120V Delta Wye 460V 220V 440V 230V Transformer
$1,700.00
Used Item
Sorgel Transformer 300KVA Pri 480V Sec 208Y/120V 60HZ 3PH
$3,000.00
Used Item
Cutler Hammer 300 Kva 3 480X120/208 Volt Transformer- T1433
$1,975.00
Used Item
Federal Pacific 300KVA Transformer 3 Phase 480V-208V/120V Tested
$2,499.99
Used Item
Square D 300 Kva Dry Type Transformer 480 Hv 208Y/120 Lv 3 Phase 300T3H
$2,350.00
Used Item
Ge 300KVA Transformer 480V-208V/120V 3 Phase Delta Wye 460V 440V 220V ND1357
$4,365.50
Used Item
300 Kva Step Up Dry Type Transformer 480 Delta 575 Delta Sq D 300T1827HCU Tested
$1,750.00
Used Item
Square D Sorgel Transformer 300T3H-SPL 300KVA Pri 480V Sec 208Y/120V
$1,799.00
Used Item
Fpe 300KVA Transformer 480V-208V/120V 3 Phase Delta Wye 460V 440V 220V ND1400
$3,500.00
Used Item
Fargo 300KVA Transformer 3 Phase 600V-480V/277V Delta Wye 480V-380V/231V